Metafora: STANJE JE OBJEKT


Glosirano ime STATES ARE PHYSICAL OBJECTS
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Objektne metafore strukture događaja
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora STATES ARE PHYSICAL OBJECTS
Izvorni okvir Objekt
Ciljni okvir Stanje

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstBijeda, koja ne shvati da joj je jedini izlaz u silnim snagama radikalizma, uvijek će cementirati svoje stanje varljivom ornamentikom oportunističkog sjaja.
Glosirani primjerMisery, who not realizes that her is only exit in the_mighty forces of_radicalism, always will cement its state by_deceptive ornaments of_opportunistic glow.
Engleski prijevod primjeraMisery that doesn’t realize its only way out is in the radical forces will preserve its state forever by the deceptive ornaments of an opportunistic glow.

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime