Metafora: SPOSOBNOST PROCJENE VLADE JE SPOSOBNOST GLEDANJA


Glosirano ime ABILITY TO EVALUATE GOVERNMENT IS ABILITY TO SEE
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore upravljanja
Razina metafore Specifična
Tip metafore Složeno
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora ABILITY TO EVALUATE GOVERNMENT IS ABILITY TO SEE
Izvorni okvir Gledanje
Ciljni okvir Procjena vlade

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:
Cilj preslikavanjaProcjenitelj
Izvor preslikavanjaOnaj koji gleda
Napomena o preslikavanju
Cilj preslikavanjaPonašanje
Izvor preslikavanjaObjekt koji se gleda
Napomena o preslikavanju
Cilj preslikavanjaProcjena
Izvor preslikavanjaGledanje
Napomena o preslikavanju

Povezana metafora :
Aktivna metaforaSPOSOBNOST PROCJENE VLADE JE SPOSOBNOST GLEDANJA
Tip odnosaspecifikacija ciljnoga okvira
Povezana metaforaSPOSOBNOST PROCJENE JE SPOSOBNOST GLEDANJA
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjerahttps://vlada.gov.hr/otvorena-vlada/205
Napomena uz primjer
Primjer: tekstTransparentnost omogućava građanima u demokracijama da nadziru rad Vlade, te ima preventivan učinak na suzbijanje korupcije i drugih zlouporaba.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime