Metafora: SPOSOBNOST DJELOVANJA JE SPOSOBNOST KRETANJA


Glosirano ime ABILITY TO_ACT IS ABILITY TO_MOVE
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Lokacijske metafore strukture događaja
Razina metafore Opća razina
Tip metafore Primarno, Izvedeno
Iskustvena podloga kretanje
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora ABILITY TO ACT IS ABILITY TO MOVE
Izvorni okvir Kretanje
Ciljni okvir Djelovanje

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaSPOSOBNOST DJELOVANJA JE SPOSOBNOST KRETANJA
Tip odnosalogički slijedi iz
Povezana metaforaDJELOVANJE JE KRETANJE
Povezani opis
Aktivna metaforaSPOSOBNOST DJELOVANJA JE SPOSOBNOST KRETANJA
Tip odnosau dvosmjernom odnosu sa
Povezana metaforaNAČIN DJELOVANJA JE NAČIN KRETANJA
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjerU ovome primjeru očituje se i metafora NAPREDAK JE KRETANJE PREMA NAPRIJED.
Primjer: tekstS takvim ljudima u vlasti, Hrvatska će konačno moći krenuti naprijed.
Glosirani primjerWith these people in government, Croatia will finally be_able to_go forward.
Engleski prijevod primjeraWith people like these in the government, Croatia will finally be able to move forward.

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime