Metafora: SNIŽAVANJE NA SKALI JE PADANJE


Glosirano ime LOWERING ON A SCALE IS FALLING
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Skalarne metafore
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Hrvatski, Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora SNIŽAVANJE NA SKALI JE PADANJE
Izvorni okvir Padanje
Ciljni okvir Skala

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaSNIŽAVANJE NA SKALI JE PADANJE
Tip odnosaoslanja se na
Povezana metaforaMANJE JE DOLJE
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjerahrWaC
Napomena uz primjer
Primjer: tekstTime će sigurno pasti kvaliteta usluge koju pružamo putnicima na našim avionima.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera
Primjer: anotacija
Izvor primjerahrWaC
Napomena uz primjer
Primjer: tekstTako je cijena najprodavanijeg eurosupera 95 prvi put u nešto više od godinu dana pala ispod 10 kuna.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime