Metafora: SKALA JE PUT


Glosirano ime SCALES ARE PATHS
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Skalarne metafore
Razina metafore Opća razina
Tip metafore Primarno
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora Scales are paths
Izvorni okvir Izvor - put - cilj
Ciljni okvir Skala

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:
Inferencija s obzirom na izvorni okvirkretanje po putu uključuje postepene promjene lokacija po putu
Logički slijedi iz ciljnoga okvirapromjena na skali uključuje postepene promjene u vrijednostima skale
Tip logičkoga slijeda
Izvedene metafore PROMJENA U SKALI JE KRETANJE PUTOM

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjerahrWaC
Napomena uz primjer
Primjer: tekstZa dva do tri noćenja cijene se kreću od 500 do 1400 kuna.
Glosirani primjerFor two or three nights prices go from 500 to 1400 kuna.
Engleski prijevod primjeraFor the stay of two or three nights, the price is between 500 and 1400 kuna.

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime