Metafora: SJEĆANJE JE DOHVAĆANJE OBJEKTA IZ SPREMNIKA


Glosirano ime REMEMBERING IS OBJECT RETRIEVAL
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore uma
Razina metafore Specifična
Tip metafore Složeno
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora REMEMBERING IS OBJECT RETRIEVAL
Izvorni okvir Manipuliranje objektima
Ciljni okvir Sjećanje

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaSJEĆANJE JE DOHVAĆANJE OBJEKTA IZ SPREMNIKA
Tip odnosalogički slijedi iz
Povezana metaforaPAMĆENJE JE STAVLJANJE OBJEKTA U SPREMNIK
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjerawww.os-donlovrekatica-solin.skole.hr
Napomena uz primjer
Primjer: tekstPočela nam je pričati kako je došla do svojih priča, kako je sjećanja uspjela spretno izvući iz glave i netaknuta pohraniti na papir
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime