Metafora: SIROMAŠTVO JE ZLOČIN


Glosirano ime POVERTY IS A CRIME
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore siromaštva
Razina metafore Specifična
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora POVERTY IS A CRIME
Izvorni okvir Zločin
Ciljni okvir Siromaštvo

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjerawww.express.hr
Napomena uz primjersiromašan.a kriv.a
Primjer: tekstAko se rodite siromašni i umrete siromašni, sami ste krivi
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera
Primjer: anotacija
Izvor primjerablog.dnevnik.hr
Napomena uz primjerkriv za siromaštvo
Primjer: tekstToliki medju njima nisu krivi za siromaštvo, a da ne govorim za beskućništvo koje Udruga MoST drži pod svojim patronatom.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime