Metafora: SIROMAŠTVO JE BILJKA


Glosirano ime POVERTY IS A PLANT
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore siromaštva
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora POVERTY IS A PLANT
Izvorni okvir Biljka
Ciljni okvir Siromaštvo

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjerahttp://www.quovadiscroatia.com/blazeni-siromasni-nova-papina-enciklika/
Napomena uz primjer
Primjer: tekstSiromaštvo je dakle drugačije u Africi negoli u Americi ili Europi, a zanimljivo da Grech naglašava manjak posjedovanja privatne imovine kao korijen sveg siromaštva.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime