Metafora: SAVEZ JE PRIJATELJSTVO


Glosirano ime ALLIANCES ARE FRIENDSHIPS
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore upravljanja
Razina metafore Specifična
Tip metafore Složeno
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Hrvatski
Odgovarajuća engleska metafora ALLIANCES ARE FRIENDSHIPS
Izvorni okvir Prijateljstvo
Ciljni okvir Savez

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime