Metafora: RJEŠAVANJE PROBLEMA SIROMAŠTVA JE LIJEČENJE BOLESTI


Glosirano ime ADDRESSING POVERTY IS TREATING AN ILLNESS
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore novca
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora ADDRESSING POVERTY IS TREATING AN ILLNESS
Izvorni okvir Liječenje bolesti
Ciljni okvir Rješevanje problema siromaštva

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjerahttp://www.dijete.hr/hr/naslovnica-mainmenu-1/1509-siromatvo-i-socijalna-iskljuenost-ugroavaju-ljudska-prava.html
Napomena uz primjer
Primjer: tekstizliječiti siromaštvo (...) ali je u Hrvatskoj ona tek sredstvo za ublažavanje siromaštva.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera
Primjer: anotacija
Izvor primjerahttp://www.express.hr/drustvo/zvuci-nevjerojatno-ali-skupo-je-biti-siromasan-3444#
Napomena uz primjer
Primjer: tekstReforma socijalne skrbi se smatrala prijeko potrebnim rješenjem, a njezin cilj nije bio samo da ukine financijsku pomoć ugroženim obiteljima, nego i da izliječi "kulturu siromaštva" koja je navodno bila razlog njihovog očaja.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime