Metafora: RAZUM JE UTEG NA VAGI


Glosirano ime MIND IS A WEIGHT ON A SCALE
Opis U okviru razmišljanja kao vaganja, razum se nalazi s jedne strane vage.
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore mišljenja kao manipuliranja objektima
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora
Izvorni okvir Uteg na vagi
Ciljni okvir Razum

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaRAZUM JE UTEG NA VAGI
Tip odnosaspecifikacija izvornoga okvira
Povezana metaforaRAZMIŠLJANJE JE VAGANJE
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstPrevagnuo je razum umjesto ludosti i silovanja.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime