Metafora: RAZMIŠLJANJE O X JE KRETANJE OKO X


Glosirano ime THINKING ABOUT X IS MOVING IN THE AREA AROUND X
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore uma
Razina metafore Specifična
Tip metafore Izvedeno
Iskustvena podloga Kretanje
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora THINKING ABOUT X IS MOVING IN THE AREA AROUND X
Izvorni okvir Kretanje
Ciljni okvir Razmišljanje

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaRAZMIŠLJANJE O X JE KRETANJE OKO X
Tip odnosalogički slijedi iz
Povezana metaforaMIŠLJENJE JE KRETANJE
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjeraInternet
Napomena uz primjer
Primjer: tekstUdaljavamo se od teme.
Glosirani primjerWe are moving away from the topic
Engleski prijevod primjeraWe are moving away from the topic
Primjer: anotacija
Izvor primjeraInternet
Napomena uz primjer
Primjer: tekstPribližavamo se zaključku.
Glosirani primjerWe are approaching the conclusion.
Engleski prijevod primjerawe are approaching the conclusion
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstUskoro ćemo se vratiti na temu.
Glosirani primjerWe will go back on topic soon.
Engleski prijevod primjeraWe will go back on topic soon.

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime