Metafora: RADNJA JE PUTOVANJE


Glosirano ime ACTIVITIES ARE JOURNEYS
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore strukture događaja
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora ACTIVITIES ARE JOURNEYS
Izvorni okvir Putovanje
Ciljni okvir Aktivnost

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaRADNJA JE PUTOVANJE
Tip odnosaspecifikacija izvornoga okvira
Povezana metaforaRADNJA JE KRETANJE
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime