Metafora: PSIHOLOŠKO FUNKCIONIRANJE JE TJELESNO FUNKCIONIRANJE


Glosirano ime PSYCHOLOGICAL FUNCTIONING IS PHYSICAL FUNCTIONING
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Psihološke metafore
Razina metafore Opća razina
Tip metafore Primarno
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora PSYCHOLOGICAL FUNCTIONING IS PHYSICAL FUNCTIONING
Izvorni okvir Tjelesno funkcioniranje
Ciljni okvir Psihološko funkcioniranje

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime