Metafora: PSIHOLOŠKI NEPRIHVATLJIVO JE FIZIČKI NEPRIHVATLJIVO


Glosirano ime PSYCHOLOGICALLY UNACCEPTABLE IS PHYSICALLY UNACCEPTABLE
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Psihološke metafore
Razina metafore Opća razina
Tip metafore Izvedeno
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora
Izvorni okvir Tjelesno funkcioniranje
Ciljni okvir Psihološko funkcioniranje

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaPSIHOLOŠKI NEPRIHVATLJIVO JE FIZIČKI NEPRIHVATLJIVO
Tip odnosalogički slijedi iz
Povezana metaforaPSIHOLOŠKO FUNKCIONIRANJE JE TJELESNO FUNKCIONIRANJE
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime