Metafora: PSIHOLOŠKA ZNAČAJKA JE FIZIČKA ZNAČAJKA


Glosirano ime PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTIC IS A PHYSICAL CHARACTERISTIC
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore uma kao tijela
Razina metafore Specifična
Tip metafore Složeno
Iskustvena podloga Ljudsko tijelo
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTIC IS A PHYSICAL CHARACTERISTIC
Izvorni okvir Fizička značajka
Ciljni okvir Psihološka značajka

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaPSIHOLOŠKA ZNAČAJKA JE FIZIČKA ZNAČAJKA
Tip odnosaspecifikacija izvornoga i ciljnoga okvira
Povezana metaforaPSIHOLOŠKA SILA JE FIZIČKA SILA
Povezani opis
Aktivna metaforaPSIHOLOŠKA ZNAČAJKA JE FIZIČKA ZNAČAJKA
Tip odnosaspecifikacija izvornoga i ciljnoga okvira
Povezana metaforaPSIHOLOŠKO FUNKCIONIRANJE JE TJELESNO FUNKCIONIRANJE
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime