Metafora: PRORAČUN JE SPREMNIK


Glosirano ime BUDGET IS A CONTAINER
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore novca
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora BUDGET IS A CONTAINER
Izvorni okvir Proračun
Ciljni okvir Spremnik

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstSmatra da je današnji sporazum pošteniji i bolji, a onakvim sporazumom obvezali bi se na čekanje idućih sedam godina, bez obzira ima li ili nema novaca u državnom proračunu.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime