Metafora: PROMJENA STANJA JE PROMJENA LOKACIJE


Glosirano ime CHANGE OF STATE IS CHANGE OF LOCATION
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Lokacijske metafore strukture događaja
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora CHANGE OF STATE IS CHANGE OF LOCATION
Izvorni okvir Lokacija
Ciljni okvir Stanje

Inačice:
Stranica inačice
Izvor inačice
Ime inačicePROMJENA STANJA JE PROMJENA LOKACIJE

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaPROMJENA STANJA JE PROMJENA LOKACIJE
Tip odnosalogički slijedi iz
Povezana metaforaSTANJE JE LOKACIJA
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime