Metafora: PROMJENA STANJA JE GUBITAK OBJEKTA


Glosirano ime CHANGE OF_STATE IS LOSS OF_OBJECT
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Objektne metafore strukture događaja
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora CHANGE IS LOSS
Izvorni okvir Gubitak
Ciljni okvir Promjena

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaPROMJENA STANJA JE GUBITAK OBJEKTA
Tip odnosaspecifikacija izvornoga okvira
Povezana metaforaPROMJENA STANJA JE PROMJENA VLASNIŠTVA
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime