Metafora: PROCES JE KRETANJE


Glosirano ime PROCESS IS MOTION
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Lokacijske metafore strukture događaja
Razina metafore Opća razina
Tip metafore Primarno
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora PROCESSES ARE MOVEMENTS
Izvorni okvir Kretanje
Ciljni okvir Proces

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaPROCES JE KRETANJE
Tip odnosau vezi s ciljnim okvirom
Povezana metaforaDJELOVANJE JE KRETANJE
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime