Metafora: PRIJENOS SILE JE PRIJENOS OBJEKTA


Glosirano ime FORCE TRANSFER IS OBJECT TRANSFER
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Objektne metafore strukture događaja
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora FORCE TRANSFER IS OBJECT TRANSFER
Izvorni okvir Objekt
Ciljni okvir Sila

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaPRIJENOS SILE JE PRIJENOS OBJEKTA
Tip odnosaoslanja se na
Povezana metaforaSILA JE OBJEKT
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime