Metafora: POSLOVANJE JE RAT


Glosirano ime BUSINESS IS WAR
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore ekonomije
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora BUSINESS IS WAR
Izvorni okvir Rat
Ciljni okvir Poslovanje

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaPOSLOVANJE JE RAT
Tip odnosaspecifikacija izvornoga i ciljnoga okvira
Povezana metaforaNATJECANJE JE RAT
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime