Metafora: POMOĆ ZNANJU JE SVJETLOST


Glosirano ime AID TO KNOWING IS LIGHT
Opis
Napomene Usp. Raffaelli i Kerovec (2008, 153): „Upravo je to temeljni razlog zbog kojega mnogi leksemi koji su na različite načine povezani s konceptom 'svjetlosti' u svojim semantičkim strukturama imaju i metaforička značenja koja su povezana s 'umom', 'znanjem' ili 'razumijevanjem', 'shvaćanjem' i spoznajom. Tako se primjerice bistro dijete odnosi na 'pametno dijete', rasvijetliti problem na 'učiniti problem razumljivim', jasno mi je znači da 'shvaćamo' i mnogi drugi. Ovi su svi primjeri realizacijama konceptualnih metafora ZNATI JE VIDJETI/IDEJE SU SVJETLO te upućuju na metaforičke pomake unutar semantičkih struktura, odnosno na metaforička značenja odabranih leksema bistar, rasvijetliti i jasan. Njihovo je prototipno značenje vezano uz domenu svjetlosti i odnosi se na jedan aspekt vidljivosti, prozirnosti koji je uvjetovan svjetlošću.“ [U izvorniku: „The semantic structures of many lexemes which are in some way connected with the concept of ‘light’ contain metaphorical meanings connected with ‘the mind,’ ‘knowledge’ or ‘understanding,’ ‘comprehension’ and ‘cognition.’ For example, the Croatian expression bistro dijete lit. ‘a clear child’ refers to ‘an intelligent child,’ rasvijetliti problem lit. ‘to light up an issue’ means to ‘clarify an issue,’ jasno mi je lit. ‘it is clear to me’ means that we understand something etc. All these examples are realizations of the conceptual metaphors KNOWING IS SEEING/IDEAS ARE LIGHT and point to metaphorical shifts within semantic structures – they show the metaphorical meanings of the selected lexemes bistar, rasvijetliti and jasan. Their prototypical meaning is connected with the domain of light and refers to one aspect of visibility and transparency which is determined by light.“]
Tagovi
Hijerarhija Metafore uma
Razina metafore Specifična
Tip metafore Izvedeno
Iskustvena podloga Percepcija: vid
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora AID TO KNOWING IS LIGHT
Izvorni okvir Svjetlost
Ciljni okvir Znanje

Inačice:

Empirijsko istraživanje:
Referencija
Projektno istraživanjeEKSPERIMENT 5: GRADNJA, CRTANJE I OBJAŠNJAVANJE APSTRAKTNIH KONCEPATA
Poveznicahttp://ihjj.hr/metafore/index.php/eksperimenti/
Sažetak

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaPOMOĆ ZNANJU JE SVJETLOST
Tip odnosaspecifikacija izvornoga okvira
Povezana metaforaPOMOĆ ZNANJU JE POMOĆ GLEDANJU
Povezani opis
Aktivna metaforaPOMOĆ ZNANJU JE SVJETLOST
Tip odnosalogički slijedi iz
Povezana metaforaZNANJE JE GLEDANJE
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjerahttp://www.index.hr/ljubimci/clanak/otkriven-fosil-oca-svih-europskih-pasa-star-dva-milijuna-godina-izgledao-kao-mjesanac-njemackog-ovcara-i-vuka/725708.aspx
Napomena uz primjer
Primjer: tekstOTKRIĆE novih, odlično očuvanih prapovijesnih fosila bacilo je novo svjetlo na proučavanje razvoja psa i vuka.
Glosirani primjerThe discovery of new, excelently preserved prehistoric fossils shed new light on the study development dog and wolf.
Engleski prijevod primjeraThe discovery of new, well-preserved prehistoric fossils shed new light on the study of the development of dogs and wolves.
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstZa njega je Goethe rekao da je najblistaviji um svojeg vremena.
Glosirani primjerGoethe said he was the most brilliant mind of his time.
Engleski prijevod primjeraGoethe said he was the most brilliant mind of his time.
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstsjajni um
Glosirani primjerbrilliant mind
Engleski prijevod primjerabrilliant mind
Primjer: anotacija
Izvor primjeraOS-HV
Napomena uz primjerDijakronija, 16. st.
Primjer: tekstPameti naše očima nova svitlošć tvoje zrake prosinu.
Glosirani primjerTo the eyes of our mind new ray of light from you is shining.
Engleski prijevod primjeraTo the eyes of our mind new ray of light from you is shining.
Primjer: anotacija
Izvor primjeraOS-HV
Napomena uz primjerDijakronija, 16. st.
Primjer: tekstProsvitli pameti naše!
Glosirani primjerEnlighten our minds!
Engleski prijevod primjeraEnlighten our minds!
Primjer: anotacija
Izvor primjeraOS-HV
Napomena uz primjerDijakronija, 16. st.
Primjer: tekstKriž duhovno jest spasenje, jest pameti prosvitļenje.
Glosirani primjerCross is spiritual salvation, it is enlightment of our minds.
Engleski prijevod primjeraCross is spiritual salvation, it is enlightment of our minds.

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime