Metafora: POLITIČKA STRANKA JE OSOBA


Glosirano ime POLITICAL PARTIES ARE PEOPLE
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore politike
Razina metafore Specifična
Tip metafore Složeno
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora POLITICAL PARTIES ARE PEOPLE
Izvorni okvir Osoba
Ciljni okvir Politička stranka

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime