Metafora: OKOLNOST JE OKOLINA


Glosirano ime CIRCUMSTANCES ARE SURROUNDINGS
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore strukture događaja
Razina metafore Opća razina
Tip metafore Primarno
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora CIRCUMSTANCES ARE SURROUNDINGS
Izvorni okvir Omeđeno područje
Ciljni okvir Okolnost

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaOKOLNOST JE OKOLINA
Tip odnosaspecifikacija izvornoga i ciljnoga okvira
Povezana metaforaISKUSITI STANJE JE BITI NA LOKACIJI
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjerahttp://www.vecernji.hr/svijet/orban-odustao-od-poreza-na-internet-u-ovim-okolnostima-ne-moze-se-uvesti-970628
Napomena uz primjerRiječ OKOLNOST motivirana je ovom metaforom
Primjer: tekst Ništa se ne može uvesti u ovim okolnostima.
Glosirani primjerNothing cannot_be_introduced in these circumstances.
Engleski prijevod primjeraNothing can be introduced under these circumstances.

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime