Metafora: OBRAZOVANJE JE OBJEKT


Glosirano ime EDUCATION IS AN OBJECT
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija
Razina metafore Specifična
Tip metafore Složeno
Iskustvena podloga Rukovanje objektima
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora EDUCATION IS AN OBJECT
Izvorni okvir Objekt
Ciljni okvir Obrazovanje

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjerahrWaC
Napomena uz primjer
Primjer: tekstKao dječak poslan je na europski kontinent da proširi svoje obrazovanje
Glosirani primjerAs_a boy sent was_he on the_European continent to broaden his education
Engleski prijevod primjeraAs a boy he was sent to Europe to broaden his education

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime