Metafora: NOVČANA TRANSAKCIJA JE KRETANJE (TEKUĆE) SUPSTANCIJE


Glosirano ime GAIN/LOSS OF MONEY IS MOVEMENT OF A LIQUID
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore novca
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora GAIN/LOSS OF MONEY IS MOVEMENT OF A LIQUID
Izvorni okvir Kretanje tekuće supstance
Ciljni okvir Novčana transakcija

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstVeć uobičajena praksa je da se novac koja se prikupi od prodaje usmjeri onima kojima je najpotrebniji, a to su u većini slučajeva učenici naše škole.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstSav taj novac za kredite mogli su usmjeriti u postrojenja za navodnjavanje.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstNaime, odustajući od organiziranja glazbenog koncerta povodom Dana županije, odlučio je dio novca usmjeriti u obrazovanje i to kao nagradu za uspješnost te kao podstrek za daljnje učenje.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstDrastično smanjenje potrošnje značit će definitivno i drastično smanjen priljev novca u državnu blagajnu u idućoj godini.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime