Metafora: NEPREMOSTIVE RAZLIKE U BOGATSTVU JESU PREPREKE PRISTUPU LOKACIJI


Glosirano ime INSURMOUNTABLE DIFFERENCES IN WEALTH IS BARRIER TO ACCESSING A LOCATION
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore bogatstva
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora INSURMOUNTABLE DIFFERENCES IN WEALTH IS BARRIER TO ACCESSING A LOCATION
Izvorni okvir Prepreke pristupu lokaciji
Ciljni okvir Nepremostive razlike u bogatstvu

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime