Metafora: NAPREDAK JE KRETANJE PREMA NAPRIJED


Glosirano ime PROGRESS IS FORWARD MOTION ALONG A PATH
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Lokacijske metafore strukture događaja
Razina metafore Specifična
Tip metafore Izvedeno
Iskustvena podloga Kretanje
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora PROGRESS IS FORWARD MOTION ALONG A PATH
Izvorni okvir Kretanje putom
Ciljni okvir Napredak

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaNAPREDAK JE KRETANJE PREMA NAPRIJED
Tip odnosalogički slijedi iz
Povezana metaforaSVRHOVITO DJELOVANJE JE SAMOINICIRANO KRETANJE PREMA CILJU
Povezani opis

Logički slijed:
Inferencija s obzirom na izvorni okvir
Logički slijedi iz ciljnoga okvira
Tip logičkoga slijeda
Izvedene metafore STUPANJ NAPRETKA JE PRIJEĐENA UDALJENOST

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjerahrWaC
Napomena uz primjer
Primjer: tekst Ali moramo ići dalje i biti sretni što je Ella OK i da u kotilici imamo jednog malog dečka.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera
Primjer: anotacija
Izvor primjerahrWaC
Napomena uz primjer
Primjer: tekstVukovar je još uvijek grad kontrasta, ali sigurnim koracima ide naprijed.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera
Primjer: anotacija
Izvor primjerahrWaC
Napomena uz primjer
Primjer: tekst Koliko su truda samo uložili da meni i mojem suprugu uliju nadu kako bi iznašli snage ići naprijed.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera
Primjer: anotacija
Izvor primjerahrWaC
Napomena uz primjer
Primjer: tekstSuvremena je znanost o prehrani napredovala, i svakodnevno ide naprijed uporedo s razvojem ostalih biotehničkih znanosti.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera
Primjer: anotacija
Izvor primjerahrWaC
Napomena uz primjer
Primjer: tekstNe želim se uopće osobno prezentirati, reklamirati, samo mi je stalo da ovo društvo ide naprijed.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime