Metafora: NACIJA JE SLOŽENA STRUKTURA


Glosirano ime NATION IS A COMPLEX STRUCTURE
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore politike
Razina metafore Specifična
Tip metafore Složeno
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Hrvatski, Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora NATION IS A COMPLEX STRUCTURE
Izvorni okvir Složena struktura
Ciljni okvir Nacija

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime