Metafora: NACIJA JE GRAĐEVINA


Glosirano ime NATION IS A BUILDING
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore upravljanja
Razina metafore Specifična
Tip metafore Složeno
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora NATION IS A BUILDING
Izvorni okvir Građevina
Ciljni okvir Nacija

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaNACIJA JE GRAĐEVINA
Tip odnosaspecifikacija izvornoga okvira
Povezana metaforaNACIJA JE SLOŽENA STRUKTURA
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime