Metafora: NAČIN DJELOVANJA JE NAČIN KRETANJA


Glosirano ime MANNER OF ACTION IS MANNER OF MOVEMENT
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Lokacijske metafore strukture događaja
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora MANNER OF ACTION IS MANNER OF MOVEMENT
Izvorni okvir Kretanje putom
Ciljni okvir Djelovanje

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaNAČIN DJELOVANJA JE NAČIN KRETANJA
Tip odnosalogički slijedi iz
Povezana metaforaDJELOVANJE JE KRETANJE
Povezani opis
Aktivna metaforaNAČIN DJELOVANJA JE NAČIN KRETANJA
Tip odnosau dvosmjernom odnosu sa
Povezana metaforaSPOSOBNOST DJELOVANJA JE SPOSOBNOST KRETANJA
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime