Metafora: MORALNOST JE ZAKON


Glosirano ime MORALITY IS LAW
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore moralnosti
Razina metafore Specifična
Tip metafore Složeno
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora MORALITY IS LAW
Izvorni okvir Zakon
Ciljni okvir Moralnost

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacijasuditi (S) o moralnosti (T)
Izvor primjerahrWaC – Croatian web corpus
Napomena uz primjer
Primjer: tekstOstaje činjenica da si nekolicina uzima za pravo suditi o moralnosti tuđih izbora.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjeraThe fact remains that few take it upon themselves to judge the morality of others ’choices.
Primjer: anotacijakažnjivi (S) prekršaj (S) ogriješi (S) moral (T)
Izvor primjeraHrWaC
Napomena uz primjer
Primjer: tekstSmatra kažnjivim prekršajem ako se netko ogriješi o njihov moral.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjeraHe considers it a punishable offense if someone offends their morals.

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime