Metafora: MORALNOST JE RESURS


Glosirano ime MORALITY IS A RESOURCE
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore moralnosti
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora MORALITY IS A RESOURCE
Izvorni okvir Resurs
Ciljni okvir Moralnost

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaMORALNOST JE RESURS
Tip odnosaspecifikacija izvornoga i ciljnoga okvira
Povezana metaforaZNAČAJKA JE ENTITET
Povezani opis
Aktivna metaforaMORALNOST JE RESURS
Tip odnosapovezano sa
Povezana metaforaPSIHOLOŠKA ZNAČAJKA JE FIZIČKA ZNAČAJKA
Povezani opis
Aktivna metaforaMORALNOST JE RESURS
Tip odnosaspecifikacija izvornoga okvira
Povezana metaforaMORALNOST JE OBJEKT
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacijatrunke (S) morala (T)
Izvor primjerahrWaC – Croatian web corpus
Napomena uz primjer
Primjer: tekstVidi se da on nema žive veze što piše, i također ni trunke morala i ljudskih vrijednosti.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera It can be seen that he has no living connection to what he writes, and also not a shred of morality and human values.
Primjer: anotacijaima (S) dovoljno (S) morala (T)
Izvor primjerahrWaC – Croatian web corpus
Napomena uz primjer
Primjer: tekstU Lijepoj našoj ima dovoljno odlučnosti , znanja , morala i sposobnosti
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjeraThere is enough determination, knowledge, morals and abilities in Croatia.
Primjer: anotacijaoskudne (S) moralnosti (T)
Izvor primjerahrWaC – Croatian web corpus
Napomena uz primjer
Primjer: tekstUpravo su iznimke mediji na kojima javno utjecajne osobe oskudne moralnosti nezavidna znanja nerijetko ugroze moralno i strukovno uzornu maticu.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjeraExceptions are the media in which publicly influential people of scarce morality often have unenviable knowledge and endanger the morally and professionally exemplary motherland.

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime