Metafora: MORALNOST JE OBJEKT


Glosirano ime MORALITY IS AN OBJECT
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore moralnosti
Razina metafore Opća razina
Tip metafore Složeno
Iskustvena podloga Rukovanje objektima
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora MORALITY IS AN OBJECT
Izvorni okvir Objekt
Ciljni okvir Moralnost

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacijaslomiti (S) moral (T)
Izvor primjerahrWaC – Croatian web corpus
Napomena uz primjer
Primjer: tekstNije uspio slomiti moral i hrabrost , prkos i ljubav njegovih malobrojnih branitelja.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjeraHe failed to break the morale and courage, defiance and love of his few defenders.
Primjer: anotacijagubi (S) moral (T)
Izvor primjerahrWaC – Croatian web corpus
Napomena uz primjer
Primjer: tekstEuropa gubi naravni i kršćanski moral.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjeraEurope is losing its natural and Christian morality.

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime