Metafora: MORALNOST JE VLASNIŠTVO


Glosirano ime MORALITY IS POSSESSION
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore moralnosti
Razina metafore Specifična
Tip metafore Složeno
Iskustvena podloga Vlasništvo
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora MORALITY IS a POSSESSION
Izvorni okvir Vlasništvo
Ciljni okvir Moralnost

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaMORALNOST JE VLASNIŠTVO
Tip odnosaspecifikacija ciljnoga okvira
Povezana metaforaZNAČAJKA JE VLASNIŠTVO
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacijaimati.v moral.n
Izvor primjeraHrWac
Napomena uz primjer
Primjer: tekstPoznato je da Liverpool ima moral i imidž velikog kluba.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera
Primjer: anotacijaimati.v moral.n
Izvor primjeraHrWac
Napomena uz primjer
Primjer: tekstBranitelji su imali moral i podršku naroda.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera
Primjer: anotacijavlastiti.a moral.n
Izvor primjeraHrWac
Napomena uz primjer
Primjer: tekstTo znači da pojedinac od sada stvara svoj vlastiti subjektivni moral.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera
Primjer: anotacijaimati.v moralnost.n
Izvor primjeraHrWac
Napomena uz primjer
Primjer: tekstAko imate moralnosti i hrabrosti i snage uzviknite: Stoj , na pogrešnom smo putu.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera
Primjer: anotacijatvoj.pr moralnost.n
Izvor primjeraHrWac
Napomena uz primjer
Primjer: tekstOduševiti ćeš se kako relativiziram tvoju moralnost.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime