Metafora: MORALNOST JE TEMELJ DRUŠTVA


Glosirano ime MORALITY IS THE FOUNDATION OF SOCIETY
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore moralnosti
Razina metafore Specifična
Tip metafore Izvedeno
Iskustvena podloga Građevina
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora MORALITY IS THE FOUNDATION OF SOCIETY
Izvorni okvir Građevina
Ciljni okvir Moralnost

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaMORALNOST JE TEMELJ DRUŠTVA
Tip odnosapreslikavanje unutar
Povezana metaforaDRUŠTVO JE GRAĐEVINA
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjeraHrWac
Napomena uz primjer
Primjer: tekstOn je isto kao i današnji zakoni o sukobu interesa i korupciji temeljen na moralu i definiranju odgovornog odnosa vlasti prema građanima.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera
Primjer: anotacija
Izvor primjeraHrWac
Napomena uz primjer
Primjer: tekstVjera je nadogradnja moralnog i etičnog. A fundament , baza je moral.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime