Metafora: MORALNOST JE ČISTOĆA


Glosirano ime MORALITY IS PURITY
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore moralnosti
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora MORALITY IS PURITY
Izvorni okvir Čistoća
Ciljni okvir Moralnost

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaMORALNOST JE ČISTOĆA
Tip odnosau dvosmjernom odnosu sa
Povezana metaforaNEMORALNOST JE NEČISTOĆA
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime