Metafora: MORALNO JE FIZIČKI VISOKO


Glosirano ime MORALITY IS PHYSICAL HEIGHT
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore moralnosti
Razina metafore Specifična
Tip metafore Složeno
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora MORALITY IS PHYSICAL HEIGHT
Izvorni okvir Visina
Ciljni okvir Moralnost

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaMORALNO JE FIZIČKI VISOKO
Tip odnosapovezano sa
Povezana metaforaMORALNOST JE SKALA
Povezani opis
Aktivna metaforaMORALNO JE FIZIČKI VISOKO
Tip odnosaspecifikacija izvornoga i ciljnoga okvira
Povezana metaforaDOBROBIT JE VERTIKALNOST
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacijavisok.a moral.n
Izvor primjeraHrWac
Napomena uz primjer
Primjer: tekstMoral je visok i osjeća se kako bi se sukob mogao privesti uskoro kraju.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera
Primjer: anotacijavisok.a moralnost.n
Izvor primjeraHrWac
Napomena uz primjer
Primjer: tekstPosljedica je to Tomićeve želje da napravi asketski film o asketskom pojedincu visoke moralnosti.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera
Primjer: anotacijavisok.a moralnost.n
Izvor primjeraHrWac
Napomena uz primjer
Primjer: tekstZavršili su vojne akademije i vojne škole i pokazali svoju profesionalnost i visoku moralnost.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime