Metafora: MISAO JE SPREMNIK


Glosirano ime THOUGHT IS A CONTAINER
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore uma
Razina metafore Opća razina
Tip metafore Složeno
Iskustvena podloga Spremnik
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora
Izvorni okvir Spremnik
Ciljni okvir Misao

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaMISAO JE SPREMNIK
Tip odnosapovezano sa
Povezana metaforaUM JE SPREMNIK
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstzadubiti se u misao
Glosirani primjerdelve into a thought
Engleski prijevod primjerato be engrossed in thought
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstbiti sav u mislima
Glosirani primjerto be all in thought
Engleski prijevod primjerato be engrossed in thought
Primjer: anotacija
Izvor primjeraAR
Napomena uz primjerdijakronija
Primjer: tekstu mislijeh zadubena osta
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera
Primjer: anotacija
Izvor primjeraAR
Napomena uz primjerdijakronija
Primjer: tekststavi toj u misal svoju
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime