Metafora: MISAO JE OBJEKT


Glosirano ime THOUGHTS ARE OBJECTS
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore uma
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora
Izvorni okvir Objekt
Ciljni okvir Misao

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjerahttp://wall.hr/clanak/5-savjeta-za-bolju-radnu-efikasnost/
Napomena uz primjer
Primjer: tekstPrema studiji tvrtke Microsoft, mozgu je potrebno 15 minuta da se ponovno fokusira nakon što je izgubio svoju misao tijekom rada.
Glosirani primjerAccording to a study of Microsoft, the brain is required 15 minutes to again focus after losing his thoughts during the work.
Engleski prijevod primjeraAccording to a study from Microsoft, the brain needs 15 minutes to re-focus after losing a train of thought during work.

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime