Metafora: MISAO JE LOKACIJA


Glosirano ime THOUGHTS ARE LOCATIONS
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore uma
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora THOUGHTS ARE LOCATIONS
Izvorni okvir Lokacija
Ciljni okvir Misao

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjerahttps://hr.wikisource.org/wiki/Dolazak_Hrvata/V
Napomena uz primjer
Primjer: tekstPovodom dolaska dalmatinskoga poslanstva on je došao na misao da se udari na Avare s dalmatinske strane.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime