Metafora: MIŠLJENJE JE TJELESNO FUNKCIONIRANJE


Glosirano ime COGNIZING IS BODILY FUNCTIONING
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore uma kao tijela
Razina metafore Opća razina
Tip metafore Izvedeno
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora COGNIZING IS BODILY FUNCTIONING
Izvorni okvir Tjelesno funkcioniranje
Ciljni okvir Mišljenje

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaMIŠLJENJE JE TJELESNO FUNKCIONIRANJE
Tip odnosaspecifikacija izvornoga i ciljnoga okvira
Povezana metaforaUM JE TIJELO
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime