Metafora: MIŠLJENJE JE PERCIPIRANJE


Glosirano ime THINKING IS PERCEIVING
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora THINKING IS PERCEIVING
Izvorni okvir Percepcija
Ciljni okvir Mišljenje

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaMIŠLJENJE JE PERCIPIRANJE
Tip odnosaspecifikacija izvornoga okvira
Povezana metaforaMIŠLJENJE JE TJELESNO FUNKCIONIRANJE
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime