Metafora: MIŠLJENJE JE MANIPULIRANJE OBJEKTIMA


Glosirano ime THINKING IS OBJECT MANIPULATION
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore mišljenja kao manipuliranja objektima
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga Manipuliranje objektima
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora THINKING IS OBJECT MANIPULATION
Izvorni okvir Manipuliranje objektima
Ciljni okvir Mišljenje

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaMIŠLJENJE JE MANIPULIRANJE OBJEKTIMA
Tip odnosaspecifikacija izvornoga okvira
Povezana metaforaMIŠLJENJE JE TJELESNO FUNKCIONIRANJE
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime