Metafora: MANJE JE DOLJE


Glosirano ime LESS IS DOWN
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Orijentacijske metafore
Razina metafore Opća razina
Tip metafore Primarno
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora
Izvorni okvir Sublokalni prostorni odnos
Ciljni okvir Količina

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaMANJE JE DOLJE
Tip odnosau dvosmjernom odnosu sa
Povezana metaforaVIŠE JE GORE
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstJako su niske cijene. Nizak je nivo energije.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime