Metafora: LOŠE JE DOLJE


Glosirano ime BAD IS DOWN
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore dobrobiti
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora BAD IS DOWN
Izvorni okvir Dolje
Ciljni okvir Loše

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaLOŠE JE DOLJE
Tip odnosau dvosmjernom odnosu sa
Povezana metaforaDOBRO JE GORE
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime