Metafora: LJUTNJA JE OBJEKT / LOKACIJA KOJA SE IZBJEGAVA


Glosirano ime ANGER IS AN OBJECT / LOCATION THAT IS
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore emocija
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora
Izvorni okvir
Ciljni okvir

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaLJUTNJA JE OBJEKT / LOKACIJA KOJA SE IZBJEGAVA
Tip odnosaspecifikacija izvornoga i ciljnoga okvira
Povezana metaforaEMOCIJA JE OBJEKT
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstPokušaj nekoliko dana , pa i više ako možeš , izbjeći svaku silu , ljutnju , svaki prigovor , neka se u svakom trenutku osjeti promjena , u svakom činu , u svakoj riječi
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime