Metafora: LAKOĆA DJELOVANJA JE LAKOĆA KRETANJA


Glosirano ime EASE OF ACTION IS EASE OF MOTION ALONG A_PATH
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Lokacijske metafore strukture događaja
Razina metafore Specifična
Tip metafore Izvedeno
Iskustvena podloga Kretanje
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora EASE OF ACTION IS EASE OF MOTION ALONG A PATH
Izvorni okvir Kretanje putom
Ciljni okvir Djelovanje

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaLAKOĆA DJELOVANJA JE LAKOĆA KRETANJA
Tip odnosalogički slijedi iz
Povezana metaforaDJELOVANJE JE KRETANJE
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjerahttp://www.znet.hr/2011/11/procelnik-joso-nekic-o-mocirama-uklonili-smo-zapreke-i-to-je-sada-nezaustavljivo/
Napomena uz primjer
Primjer: tekstPročelnik Joso Nekić o Mocirama: “Uklonili smo zapreke i to je sada nezaustavljivo”
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera
Primjer: anotacija
Izvor primjeracro.time.mk
Napomena uz primjer
Primjer: tekstImenovanjem Abrahama uklonili smo zapreke za nastavak arbitraže.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera
Primjer: anotacija
Izvor primjerawww.vecernji.hr/hrvatska
Napomena uz primjer
Primjer: tekstSada kad je bista uklonjena ništa nam ne stoji na putu da budemo druga Švicarska.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstIskoristite ljeto i dajte svojoj vezi novi vjetar u leđa.
Glosirani primjerUse the_summer and give_to your relationship new wind in the_back.
Engleski prijevod primjeraUse this summer and give your relationship a new wind in its sails.

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime