Metafora: KRIVNJA JE OBJEKT KOJI SE BACA


Glosirano ime GUILT IS OBJECT THAT IS THROWN
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore krivnje
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora
Izvorni okvir
Ciljni okvir

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjerahrWac
Napomena uz primjer
Primjer: tekstNe bih bacao krivnju na suigrače.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjeraI wouldn't throw the guilt on my team members

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime